Revestiments per Parets

Fusteria Eben Andorra, especialistes a Andorra en revestiments d'interior. Elements decoratius amb els quals es cobreixen els sostres, terres, parets i d'altres paraments. El seu principal objectiu és decorar, però eventualment s'aprofiten per millorar l'aïllament tèrmic i acústic.
Fusteria Eben Andorra, especialistes a Andorra en revestiments d’interior. Elements decoratius amb els quals es cobreixen els sostres, terres, parets i d’altres paraments. El seu principal objectiu és decorar, però eventualment s’aprofiten per millorar l’aïllament tèrmic i acústic.

Fusteria Eben Andorra, especialistes a Andorra en revestiments d’interior. Elements decoratius amb els quals es cobreixen els sostres, terres, parets i d’altres paraments. El seu principal objectiu és decorar, però eventualment s’aprofiten per millorar l’aïllament tèrmic i acústic. En alguns casos també podem millorar la reacció al foc del suport, perquè disposem en el mercat de fusta tractada, o d’altres materials que prèviament tractats, resisteixen o retarden l’acció del foc. Són també bastant usuals els falsos sostres amb taulers acústics, i els panells “sandvitx” amb aïllament tèrmic al seu interior.  Revestiments de sostres: En tot cas en trobem en més quantitat en zones pirinenques o sobretot en països de mes al nord, més freds. De tota manera s’acostuma a revestir-ne algun amb taula de fusta envernissada al natural, o amb tauler acústic.