Portes Entrada Blindades

A Fusteria Eben Andorra fem portes d’entrada, en tauler estratificat de fusta d’alta densitat. Es tracta de la darrera evolució en portes d’entrada de fusta. La base és la mateixa que en les de tauler impermeable els panells de la cara exterior son taulers estratificats de fusta d’alta densitat de reconegudes marques. Aquest tipus de panell interiorment està constituït per fibres de paper tractades amb resines termo endurides, comprimides a altes pressions i altes temperatures, amb un revestiment exterior d’alta resistència a la radiació UV i als agents atmosfèrics. En tractar-se de panells amb la seva pròpia protecció UV no es necessita un tractament de envernissat de la fusta ni un manteniment periòdic.
A Fusteria Eben Andorra fem portes d’entrada

A Fusteria Eben Andorra fem portes d’entrada, en tauler estratificat de fusta d’alta densitat. Es tracta de la darrera evolució en portes d’entrada de fusta. La base és la mateixa que en les de tauler impermeable els panells de la cara exterior son taulers estratificats de fusta d’alta densitat de reconegudes marques. Aquest tipus de panell interiorment està constituït per fibres de paper tractades amb resines termo endurides, comprimides a altes pressions i altes temperatures, amb un revestiment exterior d’alta resistència a la radiació UV i als agents atmosfèrics. En tractar-se de panells amb la seva pròpia protecció UV no es necessita un tractament de envernissat de la fusta ni un manteniment periòdic.